Tilbake

Kontrakten er blitt elektronisk

FRI har en tobakksfri-kontrakt hvor eleven signerer digitalt, og hvor også foresatte involveres. Kontrakten innebærer at eleven forplikter seg til ikke å røyke eller snuse resten av skoleåret. Foresattes regler og forventninger har betydning for bruk av tobakk. Elevene som har overholdt kontrakten har mulighet til å vinne en fin premie på slutten av skoleåret. Kontrakten er frivillig, og man får ny sjanse hvert år.

Den siste oppgaven i første leksjon (1.4) på hvert trinn får elevene mulighet til å undertegne en kontrakt med seg selv. Om de signerer kontrakten elektronisk, så forplikter de seg til å være røyk- og snusfri dette skoleåret. De får ny mulighet til å skrive kontrakt hvert år. Når du starter denne oppgaven vil elevene få opp kontrakten på sin enhet. Der haker elevene av for å akseptere kontrakten og skriver inn sin egen og en foresatt sin e-post.

Når dette er gjort sendes det en e-post med informasjon til elevens valgte foresatte, samt en lenke hvor de kan bekrefte elevens valg. Elevene får selv tilsendt selve kontrakten som de kan skrive ut og henge på kjøleskapsdøra om de vil. I klassemenyen under "Mine klasser" kan du se hvilke elever som har levert kontrakt og hvilke foresatte som har bekreftet dette. Kontrakten utløser én premie per klasse, som avgjøres ved loddtrekking blant de elevene som har overholdt kontrakten, på slutten av skoleåret.

Hvordan dette ser ut på skjermen vises kort i "Kom i gang"-videoen som ligger her. Du kan spole frem til 02:25 dersom du kun ønsker å se det som tar for seg elevkontrakten.
Lukk