Miniguide til FRI

FRI er et tobakksforebyggende undervisningsopplegg med fem leksjoner på hvert trinn i ungdomsskolen. Målet er at elevene lærer hvordan de kan ta egne valg og sette grenser. Kort sagt - å være FRI.

Identitet

FRI handler om å ta aktiv stilling til hva som er viktig og hvordan man kan handle for å bli den personen man ønsker å være.

Press og påvirkning

Elevene skal bli bevisste på hvordan deres ønsker og valg påvirkes av media og menneskene rundt dem. Men det handler også om hvordan de selv påvirker andre.

Mestring

Elevene øver seg på å takle situasjoner hvor de kan føle seg presset til å gå over egne grenser. Det kan gjelde på områder som for eksempel tobakk, rusmidler og mobbing. Gjennom FRI styrker elevene sin digitale, sosiale og muntlige kompetanse.

Lærere foretrekker FRI fordi:

  • det bidrar til å nå målene i læreplanen
  • det bidrar til bedre miljø i klassen
  • det er gratis, enkelt og morsomt å bruke
  • det er anbefalt av utdannings- og helsemyndigheter

Målet er god helse for elevene

Heldigvis har Norge verdensrekord i røykenedgang - det er en positiv utvikling! Samtidig har snusbruk økt, og det kommer stadig nye produkter som appellerer til ungdommer. All tobakk er helseskadelig og avhengighetsskapende. Lærerne har derfor en kjempeviktig rolle i arbeidet mot tobakk.

FRI-kontrakten

Eleven skriver under elektronisk, og forplikter seg til ikke å røyke, snuse eller bruke e-sigaretter resten av skoleåret. Kontrakten finner man ved å trykke Lever kontrakter på forsiden av fristedet.

Belønning - en vinner i hver klasse

Elevene som har overholdt kontrakten har mulighet til å vinne en fin premie på slutten av skoleåret. Kontrakten er frivillig, og man får ny sjanse hvert år. Lærer trekker i klassen blant elvene som har skrevet kontrakt.