Bokmål
Nynorsk
Introduksjon til oppgavene
Ofte stilte spørsmål (og svar)
Informasjonskapsler, personvern og vilkår
Kontakt på e-post

Miniguide til FRI

Undervisningsprogrammet FRI fra Helsedirektoratet er starten på et liv fylt med mestring – fritt for tobakk. Gjennom engasjerende, digitale oppgaver når elevene de nye læreplanmålene innenfor det tverrfaglige temaet "folkehelse og livsmestring". Slik lærer de å sette grenser – og å være fri.

Identitet

FRI handler om å ta aktiv stilling til hva som er viktig og hvordan man kan handle for å bli den personen man ønsker å være.

Press og påvirkning

Elevene skal bli bevisste på hvordan deres ønsker og valg påvirkes av media og menneskene rundt dem. Men det handler også om hvordan de selv påvirker andre.

Gå til oppgavene

Mestring

Elevene øver seg på å takle situasjoner hvor de kan føle seg presset til å gå over egne grenser. Det kan gjelde på områder som for eksempel tobakk, rusmidler og mobbing. Gjennom FRI styrker elevene sin digitale, sosiale og muntlige kompetanse.

Målet er god helse for elevene

Heldigvis har Norge verdens­rekord i røyke­nedgang – det er en positiv utvikling! Samtidig har snus­bruk økt, og det kommer stadig nye produkter som appellerer til ungdommer. All tobakk er helse­skadelig og avhengighets­skapende. Lærerne har derfor en kjempe­viktig rolle i arbeidet mot tobakk.

Belønning – én vinner i hver klasse

Elevene som har overholdt kontrakten har mulighet til å vinne en fin premie på slutten av skoleåret. Kontrakten er frivillig, og man får ny sjanse hvert år. Lærer trekker vinneren i klassen fra elevene som har skrevet kontrakt.

INTRODUKSJONSFILM

Start under­visningen med å klikke på lek­sjonen og les kort hva som er inn­holdet. Det vil komme tydelig frem i opp­gaven når elevene må logge seg på sine egne enheter gjen­nom å åpne fristedet.no/elev i nett­leseren sin. De får en egen kode når lærer åpner lek­sjonen. Akkurat som Kahoot!, egentlig.

Gå til oppgavene