Folkehelse og livsmestring på timeplanen

Undervisningsprogrammet FRI fra Helsedirektoratet er starten på et liv fylt med mestring – fritt for tobakk. Gjennom engasjerende, digitale oppgaver og en forpliktende kontrakt om å forbli tobakksfri, når elevene de nye læreplanmålene innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Slik lærer de å sette grenser – og å være fri.