Folkehelse og livsmestring på timeplanen

FRIstedet er under ombygging og vurdering. Det skal lages en ny løsning som får plass på ung.no. Inntil en ny løsning er på plass kan dere bruke programmet uten kontrakter/premier

Undervisningsprogrammet FRI fra Helsedirektoratet er starten på et liv fylt med mestring – fritt for tobakk. Gjennom engasjerende, digitale oppgaver når elevene de nye læreplanmålene innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Slik lærer de å sette grenser – og å være fri.