Bokmål
Nynorsk
Introduksjon til oppgavene
Ofte stilte spørsmål (og svar)
Informasjonskapsler, personvern og vilkår
Kontakt på e-post

Setter folkehelse og livsmestring på timeplanen

Undervisningsprogrammet FRI fra Helsedirektoratet er starten på et liv fylt med mestring – fritt for tobakk. Gjennom engasjerende, digitale oppgaver og en forpliktende kontrakt om å forbli tobakksfri, når elevene de nye læreplanmålene innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Slik lærer de å sette grenser – og å være fri.

Kontrakt og premiering

FRI har en tobakksfri-kontrakt hvor eleven signerer digitalt. Kontrakten inne­bærer at eleven forplikter seg til ikke å røyke eller snuse resten av skole­året. Det er kun klasser med elever som leverer kontrakter som vil få tilsendt premier på slutten av skoleåret.

Levér kontrakter

Kom i gang

Start under­visningen med å klikke på lek­sjonen og les kort hva som er inn­holdet. Det vil komme tydelig frem i opp­gaven når elevene må logge seg på sine egne enheter gjen­nom å åpne fristedet.no/elev i nett­leseren sin. De får en egen kode når lærer åpner lek­sjonen. Akkurat som Kahoot!, egentlig.

Start undervisning