Bokmål
Nynorsk
Introduksjon til oppgavene
Ofte stilte spørsmål (og svar)
Informasjonskapsler, personvern og vilkår
Kontakt på e-post

FRI-artikler og -dokumentasjon

FRI er en videreføring av VÆR røykFRI, som vist god effekt i to store undersøkelser. Klasser som har gjennomgått undervisningsprogrammet kan vise til flere røykfrie elever sammenlignet med klasser som har hatt annen tobakksundervisning.

Pilotprosjektet i 1998 viste gode resultater innen røykeforebygging. I tillegg viste undersøkelsen enda bedre effekt på snusforebygging og utprøving av hasj.

Forskningsprogrammet VÆR røykFRI, som Kreftforeningen gjennomførte i 200 klasser i ungdomsskolen i perioden 1994 - 1997, ble analysert av HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. Resultatene var svært positive, og VÆR røykFRI ble tilbudt alle ungdomsskoler som undervisningsprogram høsten 1997.

Da VÆR røykFRI ble tilbudt nasjonalt ble det evaluert på nytt (1997 - 2001). Også denne evalueringen viste svært gode effekter på både atferd og holdninger til tobakk.

Resultatene viser at blant de elever som deltar på VÆR røykFRI er det 3 000 færre som har begynt å røyke når de går ut av ungdomsskolen, sammenlignet med elever som har benyttet et annet undervisningsopplegg om tobakk.

Klarer man å holde ungdom røykfri ut tenårene, er risikoen for at de begynner å røyke mye mindre. Dette betyr både penger og lidelse spart for den enkelte og for samfunnet.

Relevante artikler og dokumentasjon

Scandinavian Journal of Psychology (2005)
Evaluation of the school-based smoking-prevention program "BE smokeFREE"

Tidsskrift for Den norske legeforening (2002)
VÆR røykFRI - fra forsøk til nasjonal implementering

Tidsskrift for Den norske legeforening (1998)
VÆR røykFRI - evaluering av et tiltak for røykfrie skoler

Norsk Epidemiologi (1995)
Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom